Individuele therapie

Individuele begeleiding kan aangewezen zijn bij ontwikkelingsproblemen (ADHD, ASS,..) alsook bij trauma, echtscheiding en rouw, sociale vaardigheden, emotieregulatie,...

 

Tijdens deze individuele sessies kan gewerkt worden via spel, observatie en/of gesprekken en wordt de context nauw betrokken.

 

We bekijken in samenspraak hoe frequent de sessies ingepland worden en hoe lang de therapie zal duren.